Qısa müddətdə estetik və funksional nəticələr əldə etmək üçün doğru üsullardan istifadə etmək. Keramika yoxsa Kompozit?

7yrt5re

İrəli Periodontal müalicənin daha effektiv olması üçün orto- dontik müdaxilə müalicəsinin keyfiyyətini daha da artırır. Bununla periodontal toxumalarda nəzərə çarpacaq müsbət dəyişiklik əldə etməklə,diş ətrafı toxumalar yeni morfoloji xususiyyətlər əldə edir və həmçinin daha asan infek- siya kontrolu həyata keçirilir. Kontrollu güc tətbiq etməklə,bəzi vacib estetik bölgələrdə spesifik defektləri bərpa etmək və daha uyğun şərait olarsa hətta regenerasiya belə etmək olar. Bu üsulun tətbiqi ilə yeni bir konsept YTR (Yönləndirilmiş Toxuma Remodelinqi) ortaya çıxır.Bu konseptin köməyi ilə praktik təcrübədə irəli periodontal problemlər tək başına deyil,ortodontik müdaxilənin köməyi ilə daha effektiv nəticələrə aparır. Bu üsül konservativ olmaqla yanaşı çox nəzərə çarpan dəyişikliklərə gətirib çıxarır.